Bloggarkiv

Svenskt biografiskt lexikon

SBL

En liten uppföljning av fredagens boktips om Daniel Rolanders resa till Surinam, Ur regnskogens skugga”.
Om man vill slå upp en biografisk artikel om Daniel Rolander upptäcker man att han inte finns med som uppslagsord i vanliga uppslagsverk som NE. Men man kan hitta biografiska artiklar på andra sätt.

Ett av de mest användbara och klassiska svenska referensverken är Svenskt biografiskt lexikon, av oss bibliotekarier (och även släktforskare m fl) allmänt benämnt ”SBL”.

SBL började utges 1918 av Bonniers förlag. 1962 inrättades en statlig myndighet, också med namnet SBL, som fick ansvar för utgivningen. 2009 överfördes utgivningsansvaret till Riksarkivet.
Hittills har SBL i alfabetet hunnit fram till ”Ström”. Numera tar man endast med avlidna personer i uppslagsverket.
I dagsläget finns 33 band utgivna. Hela verket beräknas vara klart 2015 och då kommer det att omfatta hela 38 tjocka band. Varje band omfattar ca 800 sidor.

SBL finns även, praktiskt nog, online.
Svenskt biografiskt lexikon online

Här kan man söka på många olika begrepp: namn, yrken etc. Läs mera på presentationssidan.

SBL:s artikel om Daniel Rolander

Kan tillägga att James Dobreffs essä om Rolander i boken ”Ur regnskogens skugga” dock troligen är den bästa artikel som skrivits om honom.

Slut med Encyclopaedia Britannica i tryckt version

Världens mest kända uppslagsverk, Encyclopaedia Britannica, har nu meddelat att de slutar ge ut uppslagsverket i tryckt version. 2010 års utgåva blev det sista. I fortsättningen ska man enbart ägna sig åt onlinetjänster.

Det har blivit allt svårare att sälja tryckta uppslagsverk. Encyclopaedia Britannicas berömda utgåva omfattar 32 band och är både tungt och utrymmeskrävande. Det tryckta uppslagsverket genererar inte heller längre någon vinst.

Encyclopaedia Britannica är inte det äldsta uppslagsverket, men väl det mest berömda och ett av de äldsta uppslagsverk som fortfarande ges ut.
Första upplagan kom ut 1768-1771, tryckt i Edinburgh. Då omfattade verket endast tre volymer. Redan i sin fjärde upplaga 1801-1809 hade man utökat omfånget till 20 volymer. Idag är man alltså uppe i 32.

På sikt kommer troligen alla större tryckta uppslagsverk att upphöra med utgivningen i tryckt version. Kortare och komprimerade versioner kan fortfarande komma att finnas tillgängliga, men vårt nutida konsumtionsmönster går ut på att slå upp saker via onlinetjänster. Dessa tjänster har också fördelen att de ständigt kan uppdateras och hållas aktuella.

BBC News: Encyclopaedia Britannica ends its famous print edition

%d bloggare gillar detta: