Bloggarkiv

Svenska klassiker

Svenska klassiker

I vår omgivning finns det många kända produkter och föremål som vi kanske dagligen använder, eller stöter på. Vi tar dem kanske för självklara, men alla var en gång resultatet av enskilda uppfinnares och konstruktörers fantasi och kreativitet.

Katarina Danielsson berättar deras historia i den trivsamma boken ”Svenska klassiker : små historier om stora framgångar” (Historiska media, 2014).

I den här riktigt snygga boken kan du läsa om 25 svenska klassiker av olika slag, och följa deras tillkomst och utveckling. Läs om Barnängen tvål, om polkagrisarna från Gränna, om AGA-spisen, Gevalia-kaffet, Brios träleksaker, Stringhyllan, tänd ljusen från Liljeholmens, ta en tur med Husqvarna motorcykel och ta en tugga av Cloetta kexchoklad.

Berättelserna handlar lika mycket om människorna bakom alla dessa produkter, och inte minst om det samhälle i vilket innovationerna tillkom. Det är också mycket intressant att se en del av den marknadsföring och reklam som togs fram för de nya produkterna. Boken är också fylld av spännande fakta som de flesta av oss inte kände till sedan tidigare.

Läskedrycken Pommac sågs t ex från början vara en sorts finare alkoholfritt vin.

Cloetta kexchoklad lanserades redan 1921, men då under namnet ”Five o’clock kexchoklad”. Det var alltså meningen att chokladen skulle konsumeras som mellanmål före middagen.

Och visste du att det ända sedan starten bara funnits tre personer samtidigt i Läkerols ledning som fått se och memorera ingredienslistan till halstabletten, och att minst två av dem finns med vid tillverkningen av varje grundsmet?

Boken är hela tiden fascinerande, med en stark nostalgikänsla, och dessutom rejält bläddervänlig. Både rolig och stimulerande läsning.

Svenska klassiker i bibliotekets katalog

Gustaf de Laval

Gustaf de Laval

Ingenjören och industrimannen Gustaf de Laval (1845-1913) var en lysande uppfinnare. Han konstruerade separatorer och ångturbiner som blev grunden för än idag internationellt framgångsrika företag i Sveriges näringsliv. Däremot var han inte alls lyckad som entreprenör. Han engagerade sig på alltför många områden och kunde inte hantera praktisk ekonomi.
Nu finns en fräsch och nyskriven biografi om honom : ”Gustaf de Laval : ett rastlöst snille” av Anders Johnson (Atlantis, 2013).

de Laval förknippas främst med sina metoder att med centrifugering separera grädde från mjölk. 1878 fick han patent på sin berömda centrifugalseparator. Den kostade 1878 450 kronor att köpa och kunde skumma 50 kannor mjölk per timme. 1883 startades företaget AB Separator, numera Alfa Laval AB.
Sedan stod ångturbinen i fokus. AB de Lavals Ångturbin grundades 1893.

Gustaf de Laval i 30-årsåldern

Det är fascinerande att läsa om de Laval. Han ägnade sig åt ca 200 olika idéer, tog ut hela 92 svenska patent och grundade inte mindre än 37 företag. Spridningen av intresseområden är verkligen stor : jordbruksmaskiner, svävarfartyg, flygplan, svampodling med ammoniak och mycket annat.
Han startade flera företag för att anlägga gruvor, kraftverk och industrier över hela landet. I boken finns en karta där man kan se alla de platser där de Laval verkade.

Typiskt för de Laval var att han ofta snabbt gav sig in i nya projekt innan produkterna eller uppfinningarna var tillräckligt färdigutvecklade. 1897 drabbades de Laval av en stor ekonomisk krasch, som han sedan aldrig riktigt hämtade sig ifrån. Han var även riksdagsman för Högerpartiet.
När de Laval avled 1913 hade han stora skulder. Dödsboet försattes i konkurs.

Johnsons biografi är trivsam och rikt illustrerad. Trots att de Laval är en av Sveriges mest kända uppfinnare finns det få böcker om honom. Därför är det glädjande att denna lättillgängliga och läsvärda biografi nu utkommit.
Den här intressanta boken ingår i serien ”Svenska företagare” som Atlantis förlag ger ut tillsammans med Centrum för näringslivshistoria, och är nr 3 i den serien.

Gustaf de Laval i bibliotekets katalog

Lyssna till Alexander Graham Bell

Alexander Graham Bell

Den brittisk-amerikanske uppfinnaren Alexander Graham Bell (1847-1922) brukar anses vara telefonens uppfinnare. I själva verket var det flera personer som oberoende av varandra samtidigt höll på att utveckla den teknik vi idag kallar telefoni. Bell var dock först med att ansöka om patent, vilket han gjorde den 14 februari 1876, bara några timmar innan en liknande patentansökan från Elisha Gray. En annan uppfinnare som ofta lyfts fram som en tidig telefoni-pionjär är italiensk-amerikanen Antonio Meucci. Det pågick länge flera patentstrider kring uppfinnandet av telefonen.

Bell experimenterade under 1880-talet även med olika metoder för ljudinspelning. Han försökte förbättra sin rival Edisons inspelningsteknik. Bell använde sig bl a av vaxrullar och vaxskivor. Många olika material testades, förutom vax exempelvis metall, glas, papper, folie och kartong. Långt senare skänkte Bell flera hundra av dessa rullar och skivor till Smithsonian Institution. Men eftersom tekniken som använts fallit i glömska har det varit svårt att ta fram ljudet på dessa gamla inspelningar.
Nu har nya försök gjorts med de gamla inspelningarna, och förra året lyckades ett forskarteam få fram en inspelning av Bells egen röst. Det är en kort snutt där han säger ”Hear my voice, Alexander Graham Bell.”

Smithsonian Magazine har nu lagt ut inspelningen online. Det är en särskild känsla att kunna höra Bells egen röst tala till oss efter så lång tid.
Lyssna här: Alexander Graham Bell’s voice (kräver programmet Quicktime)

Artikel om upptäckten: We had no idea what Alexander Graham Bell sounded like, until now

Christopher Polhem

Christopher Polhems testamente

Christopher Polhem (1661-1751) var en av historiens viktigaste svenskar, men är ändå märkligt okänd. Det finns knappt några böcker skrivna om honom. Därför är det extra glädjande att ta del av Michael H Lindgrens ”Christopher Polhems testamente : berättelsen om ingenjören, entreprenören och pedagogen som ville förändra Sverige” (Innovationshistoria / Nielsen & Norén, 2011). Detta är en mycket läsvärd bok.

Uppfinnaren och industrimannen Polhem brukar kallas ”Den svenska mekanikens fader”. Han föddes på Gotland men levde större delen av sitt liv på fastlandet. Namnet Polhem fick han först sedan han kommit långt i livet och adlats 1716.

Polhem lärde sig mekanikens grunder på egen hand genom praktiskt arbete. Han blev student i Uppsala 1687. Sedan han lyckats laga det stora konsturet i Uppsala domkyrka blev Polhem berömd. Han kallades till Bergskollegium i Stockholm, fick resa utomlands, blev direktör över bergmekaniken och tjänstgjorde i Falu koppargruva.

Hans skicklighet att konstruera maskiner var beryktad. Runt om i Sverige utförde han tekniska arbeten. Gruvpumpar, broar, dammar och mycket annat kom till. Polhem, som vi idag skulle kalla en entreprenör, hade ofta radikala och smarta lösningar på olika tekniska problem.

Polhem grundade 1699 Stjärnsunds bruk i Dalarna. I denna industrianläggning tillverkades varor på ett avancerat sätt med hjälp av vattendrivna maskiner. Bland det som tillverkades här var urverk, spik, tallrikar, lås m m. Han var otroligt nyskapande och före sin tid på många områden.

Han var också intresserad av pedagogik. Det var viktigt att lära ut mekanikens grunder till skolelever, och det var genom praktiskt bruk man skulle lära sig. Han tog fram 80 tekniska trämodeller av de grundläggande maskinelementen för användning i undervisningen, det s k ”mekaniska alfabetet”.
Christopher Polhem uppfann Polhemslåset och stångjärnssaxen. Han konstruerade Stockholms sluss och Polhems sluss vid Trollhättan. Vidare skrev han enorma mängder text. Det finns över 20.000 handskrivna ark bevarande efter honom. Endast en bråkdel av detta har givits ut i bokform.

Det är märkligt att denne fantastiske innovatör och uppfinnare för de flesta nutida svenskar är så pass okänd, trots att han avbildas på 500-lappens baksida.
Den här nya fina biografin över Polhem är formidabel och mycket välkommen. Här får vi följa honom från sin enkla bakgrund, via studier och de första konstruktionerna till de automatiska maskinerna i Stjärnsund. Boken är illustrerad med ett omfattande bildmaterial.
En mycket bra och intresseväckande bok, som förtjänar en stor läsekrets. Medan man läser boken blir man hela tiden imponerad av Polhem. Vilka idéer! Vilka uppfinningar! Samtiden förstod inte alltid hans radikala innovationer.
Samtidigt är det en berättelse om Sveriges första steg från ett jordbruksland till en modern industrination. Läs denna bok och förundras över denne framstående man.

Christopher Polhems testamente i bibliotekets katalog

Stjärnsunds bruk

Monitor 150 år

Propellerns pionjär

30 januari 1862, för 150 år sedan, sjösattes fartyget USS Monitor, konstruerat av ingenjören och uppfinnaren John Ericsson (1803-1889), en av 1800-talets stora svenska innovatörer. Amerikanska inbördeskriget hade inletts 1861 och Monitor var ett beställningsarbete från nordstaterna.

Om Monitor, och om andra smarta och kreativa uppfinningar och projekt av John Ericsson, kan du läsa i boken ”Propellerns pionjär och Monitors mästare : glimtar av John Ericssons liv och verk” av Björn Hallerdt (Tekniska museet, 2003). Boken innehåller många fina bilder av Ericssons ritningar och konstruktioner. Han var en skicklig tecknare och gravör.

Monitor var byggt av järnplåt och pansarplåt och var det första egentliga moderna krigsfartyget. Dess utseende gick på tvärs mot hur alla ansåg att ett örlogsfartyg skulle se ut. John Ericssons huvudidé bakom konstruktionen var att fartygets överkropp skulle vara så låg som möjligt, och att centrala delar som motor och roder skulle ligga under vattenlinjen.
Monitor var bara 52 meter långt och 12 meter brett, och var alltså ett ganska litet fartyg. Djupgåendet var bara 2 meter för att man skulle kunna navigera i floder och i grunda kustvatten.

9 mars 1862 besegrade Monitor sydstaternas Merrimac i ett berömt sjöslag vid Hampton Roads. John Ericsson blev berömd över hela världen.
I december samma år sjönk Monitor i en storm. Flera vrakdelar från Monitor har numera bärgats och finns idag att se på ett marinmuseum i Newport News, Virginia.

Om John Ericsson har det skrivits mängder av litteratur. Hallerdts bok utkom till 200-årsjubileet av hans födelse 2003 och fokuserar mest på tekniska konstruktioner. Här finns också en kort biografi. Visste du att John Ericsson i sin ungdom var löjtnant på Frösö läger? Han var dessutom lantmätare och tjänstgjorde i socknarna kring södra delen av Storsjön. Han lämnade dock Jämtland tidigt, redan 1826.

Propellerns pionjär och Monitors mästare i bibliotekets katalog

Svenska varumärken

Svenska varumärken

Sverige är ett litet land men har ändå skapat många välkända varumärken som fått internationell genomslagskraft.
I Thorsten Sandbergs bok ”Svenska varumärken i hus och hem : historia, entreprenörer, produkter” (Historiska media, 2009) kan du läsa historien om alla dessa kända varumärken och företag. Läs om Saab, Volvo, Hennes & Mauritz, Ikea, Ericsson, Astra och många andra.

Boken fokuserar särskilt på varumärkenas och företagens tidiga historia. Det är intressant att läsa om exempelvis Adolf Ahlgrens halstablett Läkerol, som skapades 1909 och som först marknadsfördes som ett läkemedel.
Visste du att Liljeholmens ljusfabrik grundades redan 1839 av Lars Johan Hierta, samme man som grundade Aftonbladet?

Boken är mycket vackert formgiven med mängder av vackra foton av produkter och förpackningar. Extra kul är det att se alla gamla annonser och annan reklam som produkterna marknadsfördes med. Det finns verkligen fler svenska kända varumärken än man tror.

En härlig bok att läsa och bläddra i. Hög nostalgifaktor dessutom.

Svenska varumärken i bibliotekets katalog

%d bloggare gillar detta: