Bloggarkiv

Folket före oss

Folket före oss

För inte så länge sedan var Sverige ett helt annat land än idag. Människorna bodde på landsbygden och levde ett slitsamt liv, med en helt annan vardag och tidsuppfattning än vår.

Det kan vara svårt att leva sig in i hur detta verkligen var. Henning Hamilton har skrivit flera böcker på detta tema, där han låter människor från förr tala till oss via gamla fotografier. ”Folket före oss” (Skogens hus, 2009) är en fin sådan bok.

Fotona i den här boken kommer från tidigt 1900-tal. Det var en tid då mycket i samhället höll på att förändras, men tack vare fotograferingsteknikens framväxt kunde det gamla livet dokumenteras.

Bilderna kommer från olika delar av Sverige och flera av dem har tidigare publicerats i tidskriften Land.
Boken är indelad i sju avsnitt – Människoöden, Gårdar och torp, På åker och äng, Boskapen, I skogen, Bygdens folk och avslutningsvis Lediga stunder.

Ögonblick från en halt annan tid än vår finns här bevarade. De enskilda människoödena träder fram. Kortare texter kring bilderna ger intressant fördjupning. De flesta bilderna skildrar vardagens arbete och möda, några också glädje och fritid.
”Folket före oss fick aldrig ta del av vår välfärd. Men de var med om att bygga grunden för den”, skriver Hamilton. Att ha mat på bordet och värme i stugan var det inte alla som hade. Det var en ständig kamp för överlevnad.

En väldigt fin bok med stark närvarokänsla. Text och bild samverkar på ett mycket bra sätt, och Hamilton skriver inkännande och kunnigt.

Boken är en nyttig påminnelse om hur bra vi har det idag i våra bekväma bostäder med saker som vi ofta tar för givet: rinnande vatten, avloppssystem och kanske även trådlöst nätverk. Tänk om människorna på dessa bilder kunde fått se vår bekvämlighet!

Folket före oss i bibliotekets katalog

Livet på landet förr

Livet på landet förr

Tidskriften Land efterlyste under hösten 2007 fotografier från livet på landsbygden förr i världen. Gensvaret blev oerhört stort. Man fick in över 1000 bilder från läsare i hela Sverige.
Många av bilderna har samlats i boken ”Livet på landet förr: landsbygdens egna bilder från Sverige på 1940-, 50- 60-, och 70-talet” (LRF Media, 4. upplagan, 2011).

Här finns bilder i både svartvitt och färg. Det är en mycket fin och trevlig bok om ett Sverige som inte längre finns kvar. Man har sorterat bilderna i olika decennier. Boken börjar med 40-talsbilderna och slutar med de från 70-talet. För varje bild anges var den är tagen och under vilket år.

Alla dessa bilder som tagits av helt vanliga svenskar var aldrig tänkta att publiceras i böcker, men idag är vi mycket tacksamma för att detta vardagsliv finns dokumenterat. Hur är det med alla de bilder som tas i vår tid, då alla går omkring med en kameramobil i fickan? Vem ska samla ihop dessa bilder och dokumentera vår tid om 50 år?

”Livet på landet förr” är en trivsam och bläddervänlig bok, fylld av nostalgi. Det är också en bra presentbok. 163 sidor.

Livet på landet förr i bibliotekets katalog

%d bloggare gillar detta: