Bloggarkiv

Vad hade hänt om…?

Vad hade hänt om...

Historiker brukar ofta ogilla kontrafaktisk historieskrivning, alltså spekulationer om vad som kunde ha hänt om historien hade tagit en annan vändning vid vissa särskilda tillfällen. Men det är alltid ett intressant tankeexperiment.

Bloggen har tidigare tagit upp kontrafaktisk historia, t ex boken ”Om Tyskland segrat” som funderar över vad som hade hänt om andra världskriget hade slutat på ett annat sätt.

Vad hade hänt om… Åtta kontrafaktiska historier” (Historiska media, 2015) är en bok under Kristian Gerners redaktörskap. Gerner är professor och historiker, specialiserad på Öst- och Centraleuropa.
Fokus ligger på 1900-talets historia. Endast två av essäerna berör historien före 1900:  Dick Harrison berättar om hur det kunde ha gått om Richelieu hade slutit fred i trettioåriga kriget redan 1636, och Daniel Rydén beskriver ett scenario då kronprins Fredrik hade sagt ja till Preussens krona 1862.

Flera av 1900-talsessäerna berör Sovjetunionen på olika sätt. Tänk om Beria hade vunnit maktkampen med Chrusjtjov? Tänk om statskuppen 1991 hade lyckats? Och tänk om kärnvapenkriget hade brutit ut i samband med Kubakrisen 1962?

Den essä jag tycker är allra mest intressant är den inledande, av Per T Ohlsson: ”Stockholms blodbad 1917”. Den handlar om kommissarie Anders Gustaf Kempe, som hindrade sin chef från att med våld angripa den folkmassa av uppretade arbetare som demonstrerade på Helgeandsholmen i Stockholm under hungersnödsåret 1917. Ohlssons alternativscenario för Sveriges 1900-tal som sedan följer är riktigt tankeväckande

Vad hade hänt om…” är en läsvärd bok. Personligen hade jag dock hellre sett några fler essäer från andra tidsepoker än 1900-talet, och ett något mindre ryskt fokus. Men detta är randanmärkningar, kontrafaktiska historiebeskrivningar av denna sort ges oss läsare nyttiga tankeställningar. Ofta är det givetvis inte en enda händelse som påverkar historien, utan flera i en följd. Men som tankeexperiment ger det läsaren något att fundera på.

Vad hade hänt om…? i bibliotekets katalog

En tidigare kontrafaktisk bok av samma slag är ”Tänk om…” (Historiska media, 1999).

Alternativ historia

Kontrafaktisk historia

Kontrafaktisk historieskrivning kan vara intressant. Det går ut på att spekulera kring hur det kunde ha gått om historien hade tagit en alternativ vändning vid vissa speciella tillfällen.
Bloggen har tidigare berört ämnet beträffande boktipset ”Om Tyskland segrat”.

BibliotekMitt finns nu en boktipsartikel med fler lästips om kontrafaktisk historia, bl a flera romaner. En av de mest kända romanen i genren är Philip K Dicks ”Mannen i det höga slottet”, men det finns fler spännande tips på sidan.

BibliotekMitt: Alternativ historia

Om Tyskland segrat

Om Tyskland segrat

Historiker brukar inte gilla kontrafaktisk historieskrivning – alltså att man spekulerar kring hur det hade blivit om olika historiska händelser inte hade inträffat, eller om de hade utspelat sig på ett alternativt sätt. Men visst är det intressant att fundera över hur världen hade sett ut i ett alternativt scenario.

”Om Tyskland segrat” (Fischer, 2010) är en bok som beskriver vad som kunde ha hänt under andra världskriget, om olika händelser hade utspelat sig annorlunda. Titeln är kanske något missvisande, eftersom det bara är det sista kapitlet i boken som tar upp spekulationer om hur det hade sett ut om Tyskland hade segrat. En skrämmande tanke, men onekligen intressant att fundera kring.

Under krigets förlopp fanns det olika tillfällen då historien kunde tagit en annan vändning.
Vad hade hänt om de allierades landstigning i Normandie på D-dagen hade misslyckats? Eller om den tyska offensiven mot Sovjetunionen hade planerats på ett annat sätt? Hitler kanske hade dödats i 20 juli-attentatet 1944. Vad hade hänt då?

Den här boken är en intressant tankelek och innehåller en hel del diskussionspunkter. Läs om hela 53 alternativa scenarier under kriget. Flera olika författare har medverkat. Dick Harrison har skrivit ett avslutande tillägg med svenska perspektiv.

Om Tyskland segrat i bibliotekets katalog

%d bloggare gillar detta: