Bloggarkiv

Människan och kalendern

Kalendern

Vår tid är kanske den mest tidsfixerade av alla historiska epoker. Tid och klockslag mäts och noteras hela tiden, ibland ned till minsta nanosekund. Våra förfäder skulle ha blivit förvånade över detta, eftersom deras tidsuppfattning var helt annorlunda än vår. Om tideräkningen genom historien finns det mycket intressant att läsa.

”Kalendern : människans 5000-åriga kamp att rätta klockan efter himlen – och vart de tio försvunna dagarna tog vägen” av David Ewing Duncan (W&W, 1999) handlar om tideräkningens historia.

I förordet spekulerar Duncan om huruvida vår besatthet av tidmätning kan ha att göra med att vi är medvetna om vår egen dödlighet och vår utmätta tid.

Under 5000 år har människan försökt mäta tiden på olika sätt. Läs om hur man genom seklerna försökt fastslå solårets längd. Det har varit en utmaning att försöka fastställa det så exakt som möjligt.

Här finns många kul historier och anekdoter. Läs denna bok om du vill veta varför t ex februari är den kalendermånad som har minst antal dagar… eller om du vill veta varför munken Dionysios Exiguus felräkning år 532 fortfarande påverkar vår dagliga tillvaro.

Den här boken är oavbrutet fascinerande. Hur kunde världen någonsin enas om vilken dag det var? Och hur kunde man konstruera en så bra tidmätare som möjligt? Här kan du läsa om den mekaniska klockan.

I boken finns givetvis ett eget kapitel om införandet av den gregorianska kalendern i Europa. Ett antal dagar försvann ur kalendern och många krävde tillbaka dessa ”försvunna dagar”.

En sådan här bok kan lätt fastna i den västerländska historien, men Duncan tar också upp kulturerna i Asien och Mellanöstern. Minns t ex att det var indierna som konstruerade decimalsystemet med en liten ring som tecken för noll.

Spännande läsning som sträcker sig över en period av tusentals år.

Kalendern i bibliotekets katalog

I ur och skur

1001 armbandsur

Det var under första världskriget som användningen av armbandsur slog igenom. Soldater som krälar på marken eller sitter upptryckta mot en vägg i skyttegraven kan inte gärna börja gräva fram sitt fickur. Efter krigets slut blev det modernt med armbandsur, och många olika modeller togs fram.

Idag håller bruket av armbandsur att konkurreras ut av mobiltelefonernas klockfunktioner, men det finns fortfarande ett stort intresse för dessa ur.

Hittills har det inte funnits några direkta mängder av svenskspråkig litteratur om armbandsur. Men nu finns ”1001 armbandsur från 1925 till idag” av Martin Häussermann (Parragon, 2010). Det är en tysk och grundlig genomgång av både kända och mer ovanliga armbandsur.

Boken är mycket innehållsrik. Uren är tydligt indelade i olika kapitel: kronografer, flygarur, dykarur, kalenderur, världstidsur och många andra.

Här finns dessutom intressanta faktauppgifter. Visste du t ex att Rolex presenterade den första vattenskyddade boetten redan 1927? Läs om den tekniska utvecklingen inom området. Du kan se hur en kronograf ser ut i genomskärning.

Enormt många fina illustrationer. Här finns dock inga värderingsuppgifter för den som kanske undrar vad farfars gamla Breitling kan vara värd. Men boken innehåller mängder av annan ur-spännande information.

1001 armbandsur i bibliotekets katalog

<span>%d</span> bloggare gillar detta: