Bloggarkiv

Hagbergs Shakespeare

Carl August Hagberg

William Shakespeares klassiska dramer finns i flera olika översättningar till svenska, men den första kompletta översättningen av Shakespeares samlade verk till svenska gjordes av Carl August Hagberg. Hans översättningar utgavs för mer än 150 år sedan i ett stort 12-bandsverk, ”Shakspeares’s dramatiska arbeten” (Gleerup, 1861).

Hagbergs översättningar är än idag mycket ansedda och ses som svåröverträffade. Många av de mest kända Shakespeare-citaten i svensk översättning kommer från Hagberg. Han var inte först i Sverige att översätta Shakespeare, men den förste att översätta dennes hela dramaproduktion.

Denna viktiga översättning finns sedan tidigare att läsa online hos Projekt Runeberg, och nu även hos Litteraturbanken. Onlineversionen består av bilder i form av inskannade boksidor.

Flera av Hagbergs Shakespeare-översättningar finns givetvis också att låna på biblioteket som vanliga böcker. Onlineversionen är dock mycket praktisk att ha tillgång till, inte minst när man söker efter något särskilt avsnitt ur ett drama (På biblioteket i Östersund har vi dessutom 12-bandsutgåvan från 1861, dock ej för hemlån).

Carl August Hagberg (1810-1864) var professor vid Lunds universitet i estetik och moderna språk, och dessutom ledamot av Svenska akademien. Här i bloggen har jag tidigare tipsat om hans berättelse om sin bildningsresa i ungdomen: En Europaresa på 1830-talet.

Vill du läsa mera om Hagberg, som ägnade sig åt betydligt fler saker än bara översättning, så finns det flera biografier. Anders Österling skrevCarl August Hagberg : minnesteckning (Bonniers, 1922), och den senaste biografin om honom är Karin Moniés Ord som himlen når : Carl August Hagberg : en levnadsteckning (Atlantis, 2008). Båda finns att låna på biblioteket.

Fri drama på Dramawebben

'I telefon' av V Benedictsson

Idag vill bloggen tipsa om ännu en utmärkt webbplats med digitaliserat äldre material.

Dramawebben  kan du hitta ca 500 olika svenska pjäser, för vilka upphovsrätten gått ut (upphovsmannen har alltså varit avliden i mer än 70 år). Här finns drama från 1600-talet och fram till 1900-tal.

För flertalet pjäser kan man välja att se dem antingen i en ren textversion eller i en avfotograferad version.

För den som under Strindbergsåret vill studera Strindbergs dramer finns här mycket att hämta. Även fyra handskrivna Strindbergsmanuskript har digitaliserats.

Bilden här ovan kommer från ”I telefon” (1887) av Victoria Benedictsson, en av alla pjäser du kan läsa i Dramawebben.

Under den kommande treårsperioden har Dramawebben fått extra medel från Vetenskapsrådet. En ny plattform, eDrama, ska utvecklas. I denna ska man även kunna söka i de enskilda dramatexterna.

Mysteriet Shakespeare

Täcknamn Shakespeare

William Shakespeare (1564-1616) från Stratford-upon-Avon är världens kanske mest kände författare och dramatiker. Många hyllmeter litteratur har skrivits om honom och hans verk.
Men något som inte är lika känt är att det sedan länge finns de som tvivlar på att Shakespeare verkligen var den riktige författaren till alla pjäser och sonetter. Det finns nämligen en hel del mysterier kring personen William Shakespeare.

De etablerade litteraturvetarna och Shakespeareforskare vid universiteten har alltid avfärdat alla sådana här tvivel och gjort sitt bästa för att ignorera dem. De har setts som oseriösa konspirationsteorier. Men faktum är att det finns en hel del besvärande fakta, som forskarna hittills inte lyckats förklara på ett tillfredsställande sätt. Tvivel på Shakespeares författarskap har förekommit åtminstone sedan mitten av 1800-talet.

Gösta Friberg och Helena Brodin Friberg har skrivit den högintressanta boken ”Täcknamn Shakespeare : Edward De Veres hemliga liv” (Bonniers, 2006).
Deras tes i boken är att namnet William Shakespeare var en pseudonym för en annan upphovsman, Edward De Vere (1550-1604). Vi får följa Edward De Veres väldokumenterade liv och ta del av det elisabetanska England. Samtidigt redovisas det vi vet om William Shakespeares liv, vilket inte är lika mycket. Författarna placerar sedan in de kända pjäserna i en tänkbar tidsföljd. Om det verkligen var De Vere som skrev pjäserna, ger detta helt nya och spännande perspektiv på dem.
Boken är ett riktigt läsäventyr på 800 sidor och man behöver inte känna till alla Shakespeare-pjäser i detalj för att uppskatta den. Den ger en härlig tidsfärg och ibland känner man sig nästan förflyttad till Elisabet I:s England fast man sitter hemma i sin läsfåtölj.

Under årens lopp har ca 70 personer pekats ut som tänkbara ”verkliga” författare till Shakespeares verk. De Vere har varit den hetaste kandidaten under de senaste 80-90 åren eller så. Tidigare var det sir Francis Bacon (1561-1626).

Själv vet jag inte riktigt vad jag ska tro i den här frågan, men helt klart är att det finns tillräckligt många minst sagt besvärande fakta, som motiverar att man börjar tillåta fördjupad forskning och studier kring hela denna fråga. Här är bara några exempel:

–          Det finns inga bevarande originalmanuskript av William Shakespeare. Det enda skrivna som finns bevarat från hans hand är sex signaturer från slutet av hans liv. Namnet har dessutom olika stavning varje gång. Tre av signaturerna finns på hans testamente och tre på olika affärshandlingar. Ingen har koppling till litteratur.

–          I Shakespeares testamente räknas alla hans ägodelar upp. Där nämns inga böcker eller manus. Inte ens en Bibel.

–          Shakespeares föräldrar och döttrar var analfabeter.

–          Inga dokument visar att Shakespeare gick i skolan i Stratford. Han finns inte heller i rullorna för universiteten i Oxford eller Cambridge.

–          Rättegångshandlingar tyder på att Shakespeare mest levde av att låna ut pengar till folk.

–          Shakespeare dog 1616. Då var 20 Shakespearepjäser fortfarande opublicerade. 18 av dem utgavs 1623. Var fanns de dessförinnan?

–          Efter Shakespeares död 1616 publicerades inga hyllningsdikter till honom.

–          Hans ursprungliga gravmonument i Stratford avbildade en man med händerna på en mjölsäck.

Oavsett vad man tycker och tror om (den ibland heta) Shakespeare/De Vere-frågan är boken mycket läsvärd och intressant. Den stimulerar dessutom läsarens kritiska tänkande och utmanar oss  på flera områden.

Täcknamn Shakespeare i bibliotekets katalog

I oktober är det dessutom premiär för en ny film, ”Anonymous” vars intrig går ut på att Edward De Vere skrev Shakespeares pjäser under pseudonym.
Regi av Roland Emmerich. I rollerna ser vi bl a Rhys Ifans som De Vere och Vanessa Redgrave som Elisabet I.
Kolla in trailern för filmen:

%d bloggare gillar detta: