Dagsarkiv: 24 februari, 2014

Stockholm i dåtid och nutid

NuDå Stockholm

Stockholm är en av de europeiska huvudstäder vars utseende under 1900-talet förändrats mest. Idag är det bara människor i pensionsåldern som kan ha några egna minnen av det Stockholm som försvann i 1950- och 60-talets rivningsvåg.

Det finns väldigt många fotoböcker om Stockholm. Boken ”NuDå Stockholm : 1846-1910” av Peter Källviks och Carina Söderberg (Ordalaget, 2013) tar dock ett eget och mycket lyckat grepp på fotomaterialet genom att så tydligt koppla ihop de gamla bilderna med de nya.

I den här boken finns ett hundratal Stockholmsbilder. Alla är tagna innanför tullarna. Bilderna har sedan sorterats efter de sex olika innerstadsdelarna, för att sedan presenteras i boken tillsammans med en nytagen bild från samma ställe. Detta ger en helt annan förståelse för bilderna. En gammal 1880-talsbild från Norrmalm kan plötsligt ge en oväntad igenkänningskänsla när man på boksidan intill ser en nytagen bild av exakt samma gatstump.
Det finns ett kort inledande textavsnitt för varje stadsdel, och bildtexter till varje bild. På en del bilder har enskilda detaljer ringats in för att underlätta läsarens orientering.

Staden växte snabbt. Många av invånarna hade det fattigt och slitsamt. Delar av 1800-talets Stockholm var förfallet och behövde verkligen saneras. Den gamla Luttensgatan försvann såldes helt för att i stället ge plats åt den nydragna Kungsgatans östra del.

I ”NuDå Stockholm” framgår det också påfallande tydligt hur pass stor den gamla Brunkebergsåsen faktiskt var. Den satte sin prägel på staden genom att många gator hade branta backar. Idag finns nästan inga spår av åsen kvar i Stockholms centrum.
Faktum är att Stockholm en gång var en starkt kuperad stad. Idag är t ex det stora Tyskbagarberget helt bortsprängt. På bilderna i denna bok framgår det hur allt detta har förändrats.
Men har alla förändringar alltid varit till det bättre? Läs boken själv och fundera över det.

Detta är en riktigt fascinerande bok som är lätt att länge sitta och bläddra i. Stilgreppet att visa parallella bilder från samma plats nu och då är utmärkt. En tankeväckande bok om tidens gång och om den ständiga förändringen av vår omgivning.
Boken, som är i stort format, är också mycket fint formgiven.
Rekommenderas!

NuDå Stockholm i bibliotekets katalog

%d bloggare gillar detta: