Dagsarkiv: 7 januari, 2014

Dalahistorier från förr

Dalahistorier

En litterär genre som väl idag är närmast utdöd är de regionala historiesamlingarna. Förr gav förlagen ibland ut samlingar av mer eller mindre lustiga berättelser och anekdoter, ofta med en regional vinkel. Ofta var det dagstidningar som gav ut böckerna.

En av dessa samlingar är ”Dalahistorier” som samlades ihop och gavs ut av tidningen Falu-kuriren 1941. Boken var ett resultat av en pristävling som anordnades 1938. Folk skickade in typiska dalahistorier, ofta med anknytning till särskilda orter. Humorn i vissa av dessa historier bygger på återgivning av särskilda dialekter, medan annan humor är mer allmängiltig. Ofta driver man med kyrkan och med höga herrar. De slagfärdiga dalkarlarna får sista ordet.

Detta är ett exempel på kulturhistoria som ibland glöms bort. I en sådan här bok kan vi se vilka folkliga anekdoter som berättades i Dalarna på 1930- och 1940-talet.

Några exempel på dalahumor från förr:

En äldre herre i Österviken, By, kom en gång som god första man till ett bönemöte, som skulle hållas i Hovnäs skola, och när det dröjde innan någon mer infann sig ropade han åt predikanten:
– Spel en bit på orgunä, te döm ander satanä hinder hit.

Till en gård i Ingeborbo, kom en dag, då husets hjon sutto vid middagsbordet, underrättelse om att en av bruksherrarna i Horndal dött. Drängen i gården anmärkte:
-Nog har föll han kunna ralta på nåt år te, öm han fått leva.

En dalmas var på tillfälligt besök i Stockholm. En fin herre ville skämta med hans skinnbyxor, petade med sin käpp på masens byxbak och frågade:
– Hur mycket kostar bikupan?
– Själv kupa ä int tä salu, men först svärmen kan du nästan få för assint.
(assint = ingenting)

Dalahistorier i bibliotekets katalog

%d bloggare gillar detta: