Dagsarkiv: 25 juni, 2013

125 år sedan Sundsvall och Umeå brann ned

Måndagen den 25 juni 1888, för precis 125 år sedan, brann två norrländska städer ned på samma dag. De drabbade städerna var Sundsvall och Umeå. Sundsvallsbranden är den mest kända av dessa två. Den är den mest omfattande branden i Sveriges historia. På kvällen var Sundsvall en ruinstad. Fem människor hade omkommit och hela 9.000 var hemlösa.

Den tändande gnistan

Om denna dramatiska brand kan du läsa i ”Den tändande gnistan : staden som reste sig ur askan” av Svenåke Boström (Sundsvalls tidning, 1988), utgiven till brandens 100-årsminne.
Det finns många fler böcker om Sundsvalls historia, men just denna fokuserar särskilt på branden.

Det var måndagen efter midsommarhelgen 1888. Strax efter klockan tolv började det brinna. Det mesta tyder på att det var en gnista från ångslupen ”Selånger” som antände trästaden. Men någon skyldig kunde aldrig säkert utpekas.
Det var en het sommardag. Vädret var varmt, torrt och blåsigt. Brandkåren fick larmet ca 12:25, men hade aldrig någon egentlig chans att stoppa branden, som snabbt förvandlade stadens centrum till ett eldhav. Det berättas att hela hus brann ned på 15-20 minuter. Brinnande delar från byggnader kunde av vinden flyga upp till 600 meter. Spridningsförloppet gick snabbt. Invånarna försökte i panik rädda sina tillhörigheter. Efter åtta timmar hade hela Sundsvall brunnit ned.

Vissa saker räddades, t ex kyrkans arkiv, som av några rådiga personer bars ut ur kyrkobyggnaden i tid. De anställda på Sundsvalls enskilda bank låste in pengar och värdepapper i bankvalvets järnskåp, och dessa klarade sig helt oskadda. Stadens östra delar drabbades sist av branden, och de som befann sig där hade mer tid att rädda sina ägodelar. Stadsdelen Norrmalm kunde räddas tack vare massiva insatser av arbetarna vid sågverken.

I Boströms bok kan vi läsa många ögonvittnesskildringar, som ger stark närvarokänsla. ”Människorna vandrade tysta omkring på sina brända tomter, om de kunde finna något föremål, som elden sparat.”
Stora tragedier utspelades. 9.000 människor hade mist sina hem. Brandens omfattning gav upphov till större hjälpinsatser. Kung Oscar II reste till Sundsvall redan dagen därpå med ett specialtåg. Tåget förde bl a med sig 100 militärtält som restes redan samma kväll, 1000 omgångar sängkläder, tusentals kronor i kontanter och mycket annat. Mera stöd skulle snart komma från övriga landet.

”Den tändande gnistan” berättar inte bara om branden och om den tidens brandskydd, utan också om räddningsinsatserna för alla de nödställda. Sedan vidtog planerna för den nya staden, som skulle byggas i sten. Så föddes den nuvarande ”Stenstaden”. Sundsvall hade brunnit redan 1803, och sedan dess hade man lärt sig att försäkring var bra att ha. Många av de drabbade hade därför försäkring, vilket snabbt gav dem startkapital att bygga nya hus.

Den tändande gnistan i bibliotekets katalog

Norrland brinner

Den kraftiga vind som med eldens hjälp ödelade Sundsvall blåste samma dag också fart på eldsvådor i Umeå, Sandö och Lilla Edet. Elden i Umeå började bara tio minuter efter att Sundsvallsbranden startat. Fyra femtedelar av Umeå brann ned. 2.500 av stadens 3.000 invånare blev hemlösa. Dessutom härjade ett flertal skogsbränder.

En samtida skrift som beskriver bränderna under detta dramatiska år är ”Norrland brinner! : en beskrifning öfver eldsvådorna i Sundsvall, Umeå m.fl. ställen, af ett Ögonvittne” (originalutgåva 1888, nyutgåva av Sundsvalls kulturnämnd, 1988). Denna bok består av samtida ögonvittnesskildringar och omfattar 57 sidor. ”Förödelsen och eländet var öfver all beskrifning. Ingen penna förmår beskrifva de förtviflades åtbörder och ångestfulla försök att rädda något af det kära hemmet”.

Norrland brinner! i bibliotekets katalog

Det är lätt för oss att glömma vilken fara bränder var för 1800-talets städer, som mest bestod av träbyggnader. Idag behöver vi se upp med plaster och kemikalier, som kan orsaka giftiga brandgaser.

%d bloggare gillar detta: