Dagsarkiv: 25 mars, 2013

Vilhelm Mobergs tal

I sanningens och fantasins namn

Vilhelm Moberg (1898-1973) var en av våra mest folkkära författare, och även en av våra främsta epiker någonsin. Vad som inte är lika känt är att han var en framstående talare.
Några av hans bästa tal finns nu samlade i boken ”I sanningens och fantasins namn : talaren Vilhelm Moberg” (Carlssons, 2011). Det är första gången som en volym med endast Mobergs tal utgivits. Flertalet av texterna har inte tidigare publicerats i bokform.

Talen som ingår i boken kommer från olika decennier, mellan 1922 och 1970. De har ordnats efter innehåll. Ett kapitel heter sålunda ”Författaren om författandet”, ett annat ”Medborgarrätt och författarrätt”.

Redaktören Anna-Karin Carlstoft Bramell har dessutom skrivit ett bra förord, där hon sätter in Mobergs tal i sitt sammanhang. Moberg lade stor vikt vid det talade ordet. I talarstolen kom han nära sin publik, och han kunde tala om vitt skilda ämnen.
Han försvarar sin Utvandrarserie mot beskyllningarna om osedlighet. Han engagerar sig i Finlandsfrågan under andra världskriget. Han försvarar demokratin och det fria ordet. Han var en svuren motståndare till inskränkningar i tryckfrihet och yttrandefrihet. Han var även upprörd över att många svenska medlöpare fick sitta kvar på sina poster efter krigsslutet.
I boken finns också personliga tal, exempelvis ett fint begravningstal över Mobergs syster, som dog ung på 1920-talet. Boken avslutas med ett republikanskt tal, hållet 1966.

En trivsam bok som ger oss nya perspektiv på en av våra mest omtyckta författare. Den här sortens talekonst finns inte längre kvar idag.

I sanningens och fantasins namn i bibliotekets katalog

%d bloggare gillar detta: