Dagsarkiv: 1 oktober, 2012

Fynd-extra

Dagligen görs det nya fynd som påminner oss om historien och om händelser som ägde rum för länge sedan.
I det senaste nyhetsflödet noteras några intressanta fyndrapporter:

I Borensberg i Östergötland har man i samband med ett motorvägsbygge funnit rester av en 5000 år gammal gård från stenåldern. Huset beräknas ha varit ca 9 x 5 meter stort.
”Det är inte Pompeji, men så nära man kan komma”,  säger en förtjust arkeolog.

Corren: Unik stenåldersboplats funnen i Borensberg

Samtidigt har man i Warszawa hittat spår av svenska arméernas plundringar där på 1650-talet.
Vattnet i floden Wisla, som rinner genom staden, står rekordlågt. Delar av flodbottnen har kommit fram. Där återfanns delar av husornament och annat som svenskarna tagit med sig. Man tror att vissa skepp var så tungt lastade med byte att de förliste.

SR: Rester efter svensk plundring i Warszawa

En extra fyndrapport, men av nyare datum:
I Birmingham har man upptäckt en brevlåda som av misstag inte tömts på 23 år.
Brevlådan flyttades till sin nuvarande plats 1989 och sedan dess har brev och kort samlats i lådan, täckta av ett tjockt dammlager. Det märkliga är att postlådan har stått tydligt och synligt placerad nära New Street Station, och ändå inte tömts.

The Telegraph: Postbox neglected by postmen for 23 years

%d bloggare gillar detta: