Dagsarkiv: 4 september, 2012

Fri drama på Dramawebben

'I telefon' av V Benedictsson

Idag vill bloggen tipsa om ännu en utmärkt webbplats med digitaliserat äldre material.

Dramawebben  kan du hitta ca 500 olika svenska pjäser, för vilka upphovsrätten gått ut (upphovsmannen har alltså varit avliden i mer än 70 år). Här finns drama från 1600-talet och fram till 1900-tal.

För flertalet pjäser kan man välja att se dem antingen i en ren textversion eller i en avfotograferad version.

För den som under Strindbergsåret vill studera Strindbergs dramer finns här mycket att hämta. Även fyra handskrivna Strindbergsmanuskript har digitaliserats.

Bilden här ovan kommer från ”I telefon” (1887) av Victoria Benedictsson, en av alla pjäser du kan läsa i Dramawebben.

Under den kommande treårsperioden har Dramawebben fått extra medel från Vetenskapsrådet. En ny plattform, eDrama, ska utvecklas. I denna ska man även kunna söka i de enskilda dramatexterna.

%d bloggare gillar detta: