Dagsarkiv: 7 augusti, 2012

Neville Chamberlain

Fred?

Vi känner ju till andra världskriget mycket väl. Under årens lopp har vi tagit del av filmer, tv-serier, böcker och annat om detta oerhört uppmärksammade ämne. Vi vet vad Hitler var ute efter, vi känner till nazismens ideologi, vi har fakta om Förintelsen, och mycket annat. Vi har helt enkelt facit. Men det hade inte de som levde på 30- och 40-talet. Därför kan läsning av samtida litteratur från den här tiden ge nya och intressanta perspektiv.

Stuart Hodgsons biografi om Neville Chamberlain, ”Fred?” (Fritzes, 1939) visar på den osäkra situation som rådde 1939. Hade Chamberlain säkrat freden eller ej?

Neville Chamberlain (1869-1940) var brittisk konservativ premiärminister 1937-40. I den hotfulla utrikespolitiska situation som rådde 1938 sökte han samförstånd med Tyskland och Italien. Han ville stödja de fredsvänliga krafter som han ansåg fanns i Berlin.

Peace in our time! - Chamberlain vid återkomsten från München

30 september 1938 ingicks den s k Münchenöverenskommelsen, som bl a gick ut på att Tjeckoslovakien tvingades avträda det tyskspråkiga Sudetområdet till Tyskland. När Chamberlain kom hem från München visade han stolt upp avtalet och utropade ”Peace in our time!” Freden i Europa hade garanterats.

I efterhand har Chamberlains eftergiftspolitik setts som ett stort misslyckande. I mars 1939 annekterade Tyskland resten av Tjeckoslovakien, och när Polen anfölls 1 september 1939 förklarade Storbritannien Tyskland krig. Strategin hade misslyckats. Chamberlain övervägde ändå länge en förhandlingsfred med tyskarna. Under våren 1940 tvingades Chamberlain avgå och ersattes av Winston Churchill. Chamberlain dog några månader senare i cancer.

Stuart Hogdsons biografi om Chamberlain heter i original ”The man who made the peace” och beskriver hans liv och karriär. Boken är hyllande och rakt genom positiv. Münchenöverenskommelsen beskrivs som ”en milstolpe i historien, inte bara i Englands och Tysklands historia, utan i världshistorien”.
Vidare: ”Nya krig kunna hota (…) Men då skola människorna reagera på samma sätt som nu, och nästa gång skall det bli lättare att organisera motståndet mot kriget. Den erfarenheten är det stora pris som vunnits.”
Boken verkar vara utgiven i början av 1939, innan Tysklands annektering av Tjeckoslovakien.

Det är lätt för oss att kritisera den här hyllande inställningen. Vi vet ju hur det gick. Men då kunde man inte veta säkert hur det skulle gå. Boken ger en tankeväckande inblick in i historiens tittfönster. I början av 1939 hoppades man på fred, något som den här biografin ger ett tydligt uttryck för.

Många andra samtida böcker från andra världskrigets dagar finns i bibliotekets magasin.

Fred? i bibliotekets katalog

%d bloggare gillar detta: