Månadsarkiv: augusti 2012

Blå Blom

Blå Blom

I Sverige är vi mycket förtjusta i kaffe. Fikapausen ses ibland som en typisk symbol för det svenska vardagslivet. Den välkända kaffeservisen Blå Blom är en av Sveriges mest omtyckta och långlivade industriprodukter, och kaffekoppen Blå Blom skulle även kunna kallas för en nationalsymbol.

I boken ”Blå Blom : industriprodukt och nationell symbol” (Värmdö kultur- och fritidsnämnd, i samarbete med Nordiska museet, Tekniska museet och Stockholms läns museum, 1997) kan du läsa hela historien om Blå Blom, som tillverkades vid Gustavsbergs porslinsfabrik från 1870-talet till mitten av 1990-talet.

Förebilden till Blå Blom kom från England. Där hade man lagt reliefdekorer på porslin redan under 1700-talet. Porslinsfabriken Gustavsberg grundades 1825, och man hämtade tidigt inspiration från England. Första gången Blå Blom dyker upp i Gustavsbergs priskuranter är 1876, men då hade modellen inget namn. Det fick den 1911, ”Blå blommor”, i samband med att man utökade modellen till att omfatta en hel servis. Det kända namnet ”Blå Blom” började faktiskt inte användas förrän på 1970-talet.

För den här dekoren med upphöjda blå blommor användes bara den högre flintgodskvaliteten, till skillnad från serviser med målad dekor. En bordsservis som innehöll 59 delar var anpassad för tolv personer, men det fanns också en större version med hela 76 delar, också den för tolv personer.

Den här boken innehåller bidrag från flera olika författare. Särskilda kapitel handlar om Gustavsbergs porslinsfabrik, om själva tillverkningen av Blå Blom, om servisens utformning, om dess symbolik och om nedläggningen av den svenska delen av tillverkningen i mitten av 1990-talet.

Servisen tillverkades mot slutet i Korea, men 2006 lades tillverkningen ned definitivt.

En intressant och lärorik bok om en del av vårt kulturarv. Det enda som saknas i boken är färgbilder (alla illustrationer är i svartvitt).

Blå Blom i bibliotekets katalog

Ryska statsbesök i Sverige

Ryska statsbesök i Sverige

Små och till synes oansenliga böcker kan ibland visa sig innehålla spännande information.
Av en slump hittade jag den lilla skriften ”Ryska statsbesök i Sverige och mindre officiella visiter samt några svenska besök i Ryssland” av Lars O Lagerqvist, Ian Wisehn och Nils Åberg (Kungliga myntkabinettet, 2004).

Gör man en sådan här sammanställning behöver man först definiera begreppen ”Ryssland” och ”Sverige” vilket författarna gör i inledningen. Sedan följer en kronologisk översikt över svensk-ryska relationer genom seklerna. Både Gustav III och Gustav IV Adolf var t ex på besök i S:t Petersburg. Du kan också läsa om tsar Nikolaj I:s privata besök i Stockholm 1838, och Nikolaj II:s officiella statsbesök 1909.

Ett särskilt avsnitt handlar om ryska statschefers besök i Sverige under 1900-talet, före och efter de blev ledare. Josef Stalin besökte Stockholm 1905 som ung och blev då förhörd av polisen. De svenska poliserna ansåg att Stalin och de andra ryssarna i hans sällskap var ”harmlösa”.

Eftersom skriften är utgiven av Kungliga myntkabinettet avslutas den med ett avsnitt om ryska och svenska pengar fram till år 1900.

Ännu ett exempel på att man på endast 46 sidor kan få plats med överraskande mycket faktainformation. En trivsam liten skrift.

Ryska statsbesök i Sverige i bibliotekets katalog

Dickens om böcker

”There are books of which the backs and covers are by far the best parts”
(Charles Dickens)

Berlin i krig

Berlin i krig

Vid andra världskrigets slut var Berlin, den en gång så ståtliga tyska huvudstaden, bombad sönder och samman. Tredje riket hade gått under och staden var en enda grushög. I detta inferno levde vanliga människor och försökte överleva. Det var en brutal kontrast mot optimismen i krigets inledning.

Den brittiske historikern Roger Moorhouse skildrar berlinarnas vardag i ”Berlin i krig : liv och död i Hitlers huvudstad 1939-1945” (Fischer & Co, 2011).

I den här boken får man en bra uppfattning om hur det var att leva i Berlin under kriget. Enskilda människoöden träder fram. Författaren har använt sig av arkivmaterial, memoarer och intervjuer och resultatet är en mycket levande skildring, särskilt genom de många citaten ur samtida texter.

Moorhouse tar inte bara upp ”rikstyskarnas” upplevelser utan även gästarbetare, judar och andra grupper.

Det här är en levande bok som ger läsaren något som kan vara svårt i böcker om andra världskriget, nämligen en känsla av hur det faktiskt kan ha varit att vara en berlinare i början av 1940-talet. Hur var det egentligen att leva i en diktatur i Europa? Det är de vanliga människornas berättelser och vittnesmål som skildras här. Rekommenderas.

Berlin i krig i bibliotekets katalog

Rikard III:s grav söks under p-plats

Under 1400-talet rasade Rosornas krig i England. Ätterna York och Lancaster kämpade om makten i ett inbördeskrig. Slutpunkten för Rosornas krig nåddes 1485, då kung Rikard III av ätten York stupade vid slaget vid Bosworth Field. Segraren av ätten Lancaster, Henry Tudor, blev ny kung under namnet Henrik VI. Därigenom inleddes Tudorättens period på Englands tron, som kom att vara i 117 år.

Rikard III är en legendarisk person i brittisk historia. Han var kung i endast två år, men blev den siste kungen av England som stupade i strid. Han är också den enda engelske kung vars gravplats inte är känd.

Efter slaget vid Bosworth Field begravdes Rikard III i en franciskansk klosterkyrka i Leicester. Under 1500-talet revs klostret, och under seklernas gång har kunskapen om Rikards exakta gravplats försvunnit. Idag tror man att resterna av klostret finns under en parkeringsplats i Leicester.

P-platsen i Leicester, under vilken man tror att Rikard III kan finnas

Ett projekt inleds nu, där man har som mål att hitta Rikard III:s grav. Om man skulle hitta den finns möjligheter till DNA-tester som i så fall görs vid Leicesters univeristet.

Rikard III har traditionellt fått ett riktigt dåligt rykte. Tudor-segrarna var de som skrev historien efteråt, och de tillmätte inte Rikard några direkt positiva egenskaper, förutom att han var tapper i strid.
William Shakespeare skrev ett av sina mest berömda historiska dramer om just Rikard III. Det är Rikard som i dramat utbrister ”A kingdom for a horse!” vid Bosworth. Shakespeare skildrar honom som en hänsynslös despot. Sanningen om honom var troligen mer nyanserad.

Pressinformation från universitetet i Leicester:
Historic search for King Richard III begins in Leicester

Här finns fyra pdf-filer med fakta om Rikard III och om projektet

Mail Online : Is this the lost grave of King Richard III?

 

 

Katoliker i 1600-talets Sverige

Stölden av Birgittas skalle

Under religionskrigens tid på 1600-talet var det inte lätt att vara katolik i Sverige. De var en liten och utsatt minoritet. Det var inte tillåtet för en vanlig svensk undersåte att vara katolik. Utländska ambassadörer och invandrare kunde dock få utöva katolska gudstjänster, men dessa fick bara äga rum i deras egna hem och med dörrar och fönster stängda. Särskilt illa sedda var jesuiterna.

Barbro Lindqvist berättar om några intressanta katolska människoöden i boken ”Stölden av Birgittas skalle och andra katolska äventyr i 1600-talets Sverige” (Fredestad, 2012).

I den här lilla men innehållsrika boken berättas både dråpliga och sorgliga historier. Flertalet av de katoliker som beskrivs i texten var fransmän.

Läs om Charles Ogier, sekreterare i en fransk diplomatisk expedition i Sverige 1634-1635. Han skrev dagbok om sin resa i det kätterska landet och om svenskarnas udda vanor. Eller läs om drottning Kristinas dansmästare de Beaulieu, som stal heliga Birgittas skalle ur relikskrinet i Vadstena och lät smuggla ut den ur landet (den lär nu finnas i ett kloster i Nederländerna). Och här hittar du även historien om den hetlevrade hovslagaren Gert Krebs.

Den unga stormakten Sverige hade stort behov av skickliga yrkesmän, och många kom från katolska länder. Här kan du läsa om savojarderna som invandrade till Sverige. De kom från gränstrakterna mellan Frankrike, Italien och Schweiz.

Lindqvists bok är inte ens 100 sidor lång men mycket innehållsrik. Här finns fascinerande människoöden som vi sällan läser om på andra håll. Men den dramatiska berättelsen om stölden av Birgittas skalle, som även givit boken dess titel, borde kanske ha fått större utrymme i boken. Den berörs bara på några sidor.

Boken ingår i den skriftserie som utges av Katolsk historisk förening i Sverige.

Stölden av Birgittas skalle i bibliotekets katalog

Minnet av Lützen

Lützen

1632 är det mest berömda årtalet i svensk historia. Alla känner till slaget vid Lützen och att Gustav II Adolf stupade där. Lützendimman har blivit ett eget begrepp. Sedan tar dock ofta kunskaperna slut, men händelsen och årtalet lever vidare.

Under lång tid tvingades många barn och unga i skolorna högtidlighålla minnet av Gustav II Adolf och av Lützen, vare sig de ville det eller inte. Numera är det som bekant inte lika stor tonvikt som läggs vid att uppmärksamma den 6 november varje år.

Historikern Inger Schuberth har skrivit en hel bok om Lützenminnet: ”Lützen : på spaning efter ett minne” (Atlantis, 2007).
Boken handlar alltså inte om själva slaget, utan om minnet av slaget och hur man hanterat detta helt olika under olika tidsepoker. Ibland har det förekommit en ren Lützenkult, andra gånger har man varit helt likgiltig inför minnet av slaget.
Boken belyser också hur de totalitära regimerna i Tyskland under 1900-talet på olika sätt försökt utnyttja Lützenminnet för att förbättra sina respektive relationer till Sverige.

Detta är en mycket intressant bok. Schuberth har bedrivit omfattande pionjärforskning i tyska och svenska arkiv och intervjuat nyckelpersoner. Resultatet har blivit den första skildringen i bokform av Lützenminnet genom tiderna.
Man skulle kunna tro att detta vore ett smalt ämne att berätta om, men det är det inte alls. Alla turer kring mark, monumentbygge, kapell och jubileer är fascinerande att ta del av.

Som författaren själv nämner så finns det en egendomlig kraft i Lützenminnet.
”Minnet har genom historien tillhört de som tagit sig an det” skriver hon.

Boken beskriver hur en historisk händelse kan skildras olika i skilda tidsepoker, och den ställer intressanta frågor som får läsaren att fundera.

Lützen i bibliotekets katalog

Stora hamnfynd i Birka

Just nu pågår arkeologiska utgrävningar i viken utanför Birka på Björkön i Mälaren.
Nu har marinarkeologerna gjort stora fynd som visar att staden Birka var mycket större än vad man hittills trott. En hittills okänd och stor del av staden har upptäckts. Den kända stadsytan har därigenom ökat med ca en tredjedel.

Det man funnit är ett stort hamnområde som sträcker sig mer än 100 meter ut från land. Det rör sig om en mycket stor hamnanläggning, som har varit välbyggd, bl a med stenkistor. Pålar har slagits ned på ca åtta meters djup. Det visar vilken framstående teknik Birkas invånare använde. Tidigare har man trott att hamnen endast bestod av mindre bryggor.

DN 120821: Nya fynd revolutionerar bilden av vikingastaden Birka

Restaureringen av Angkor Wat

Staden Angkor var en gång huvudstad i det mäktiga Khmerriket i nuvarande Kambodja.
Idag är Angkor ett stort område med tempelruiner, som sedan 20 år tillbaka finns med på UNESCOs världsarvslista. Det är ett populärt resmål för turister.

Angkor Wat, byggt på 1100-talet, är namnet på det mest berömda templet i Angkor. Sedan flera år pågår ett mödosamt restaureringsarbete.

BBC News har nu lagt ut ett intressant reportage om restaureringen. Man försöker t ex återskapa förlorade skulpturer, baserat på olika fragment som finns kvar.

BBC News: Restoring ancient monuments at Cambodia’s Angkor Wat

Stockholms byggnader

Stockholms byggnader

Gillar du att titta på byggnader och stadsmiljöer? Då bör absolut kolla in den nya och helt omarbetade upplagan av klassikern ”Stockholms byggnader : arkitektur och stadsbild” av Fredric Bedoire (Norstedts, 2012).

Författaren är professor i arkitekturhistoria vid Konsthögskolan i Stockholm, och det här referensverket utkom i sin första upplaga redan 1973. Men den senaste versionen känns som en helt ny bok, sprängfylld av nytagna foton och med en tjusig layout.

”Stockholms byggnader” redovisar fakta om och bilder av ca 850 olika byggnader. Här kan du hitta information om byggnader från medeltiden och fram till idag. Faktum är att en hel del av innehållet ägnas åt de senaste årtiondenas arkitektur.

I boken kan du läsa översiktliga artiklar om Stockholms bebyggelsehistoria. Själva byggnaderna är sedan indelade efter den stadsdel de ligger i. Ett avslutande kapitel tar upp byggnader i förorterna.

Här finns byggnader av många skilda slag, t ex skolor, bostadshus och sportanläggningar. Så det är minsann inte bara palats och kyrkor.

”Stockholms byggnader” är en mycket användbar bok för Stockholmsflanören, väldigt bläddervänlig. Kan även läsas av fåtöljresenären därhemma. Du hittar intressanta och nya fakta om byggnader du känner igen, och kul fakta om byggnader du passerat flera gånger men kanske inte tänkt på. Bedoire har en utmärkt förmåga att sammanfatta det väsentliga om varje byggnad på litet utrymme. Bildmaterialet är mycket bra, och här finns så klart kartor och register.

Det räcker med en kort stunds läsande i denna bok för att man ska hitta nya byggnader man vill kolla in vid sitt nästa Stockholmsbesök.

Ett exempel på en både välskriven,  estetiskt tilltalande och användbar guidebok.

Stockholms byggnader i bibliotekets katalog

Albert Kahns färgfoton

The wonderful world of Albert Kahn

Vår bild av världen för ca 100 år sedan är svartvit. Det var det svartvita fotografiet som avbildade världen. Färgfotografiet slog igenom först efter andra världskriget. Men det fanns tidig färgfototeknik.
I juni 1907 i Paris demonstrerade bröderna Lumière sin nya färgfototeknik Autochrome.
Med hjälp av en teknik som bl a innehöll ämnen utvunna ur potatisstärkelse kunde man skapa färgbilder på glasplåtar. Samtiden fångades av de nya färgbildernas skönhet. En av de som genast såg möjligheter med den nya (men dyrbara) färgfototekniken var den välbärgade bankiren Albert Kahn (1860-1940).

Kahn var pacifist och filantrop. Han var fast förvissad om att krig kunde undvikas om jordens folkgrupper lärde känna varandra bättre. Han ville använda färgfotot för att sprida kunskapen om jordens folk och folkkulturer till så många som möjligt. Kahn började således använda delar av sin förmögenhet till att skicka ut fotografer till jordens alla hörn för att dokumentera vad de såg. Detta gjordes dessutom i en brytningstid, när flera av de gamla folkkulturerna höll på att uppslukas av det moderna 1900-talet.

Under 1910- och 1920-talen såg alltså Kahn till att stora mängder autochrome-foton togs.
Kahn drabbades hårt av börskraschen 1929 och hade därefter inte längre resurser att fortsätta med projektet.

Kahns samling av färgfoton uppgick till hela 72.000 st! Ändå är denna stora samling för de flesta av oss ganska okänd.
David Okuefunas
vackra bok ”The wonderful world of Albert Kahn : colour photographs from a lost age” (BBC Books, 2008) visar 368 färgbilder ur denna unika och fascinerande kollektion.

Kahns fotografer dokumenterade Habsburg-monarkin Österrike-Ungerns och det Ottomanska imperiets sönderfall, de sista traditionella keltiska byarna på Irland, och soldaterna i första världskriget. De tog de första färgbilderna i länder som Vietnam, Mongoliet och Brasilien. Mer än 50 länder besöktes! Här finns också de tidigaste kända färgbilderna av Stockholm.

Detta är en magnifik bok, fylld av enastående vackra foton av en värld som för ca 100 år sedan var på väg att försvinna. Människor står uppställda enligt tidens sed, men det förstärker bara intrycket av frusna tidsögonblick. Unna dig möjligheten att låta dessa människor som fotograferades för ca 100 år sedan möta din blick.
Uppenbarligen är boken en uppföljare till en brittisk BBC-tv-serie om Kahns foton. Den har troligen inte visats i svensk tv.

The wonderful world of Albert Kahn i bibliotekets katalog

Bokens egen webbplats

Ett urval foton ur boken

Sedan 1986 har Kahns foton samlats i ett museum i Paris, i anslutning till hans stora trädgård som omfattar inte mindre än fyra hektar.

Albert Kahn-museet, Paris

Radiotips

”För traktering vid radion lämpar sig ingenting bättre än bananer. De äro lätta att hantera, men framför allt förorsakar deras skalning och förtäring inga biljud som inverkar störande på underhållningen. Vid radiokalas får man inte glömma bananer.”
(Ur annons från 1920-talet)

1816 – året utan sommar

2012 års sommarväder blev kanske inte vad vi hoppades på. Men 1816 var det ännu värre. Det året har gått till historien som ”Året utan sommar”.

Orsaken till det hela var vulkanen Mount Tamboras enorma utbrott i nuvarande Indonesien, som började i april 1815 och pågick i ett halvår. Det är det mest kraftfulla vulkanutbrott som inträffat på jorden sedan antiken.

Stoftet i atmosfären medförde i Europa och Nordamerika en markant temperatursänkning och missväxt. Skördarna slog fel. Matpriserna steg och hungersnöd utbröt. Vintern 1816-1817 var extremt kall och det kalla vädret fortsatte även under sommaren 1817.

Uttrycket ”1800-frös-ihjäl” kommer från 1816 års kyliga väder.

Året utan sommar medförde dock några intressanta kulturella följder.

Den stora mängden aska i atmosfären gjorde att solnedgångar kunde se riktigt effektfulla ut. Man tror att konstnären J.M.W. Turner härigenom fick inspiration till sina typiska gulaktiga landskapsmålningar.

Under den kalla och regniga sommaren 1816 besöktes Lord Byron av Mary Shelley, 18 år, och hennes partner (och senare man) Percy Bysshe Shelley. Han bodde vid Génève-sjön i Schweiz. De satt mest inne eftersom man inte kunde gå ut. De hittade på historier för varandra. Den mest kända av dessa berättelser var Mary Shelleys Frankenstein; or, The Modern Prometheus”, som sedan publicerades i bokform 1818.

Läs mera:
About.com – The year without a summer
Science Daily: Year without summer

Krigsplaner som aldrig blev av

Hemliga krigsplaner som aldrig blev av

Det finns väldigt många böcker om andra världskriget. Just när man tror att det inte går att hitta på nya vinklar för böcker i detta ämne så överbevisas man om att det visst är möjligt.

”Andra världskriget: Hemliga krigsplaner som aldrig blev av” av Michael Kerrigan (Fischer & co, 2012) är en bok med en samling av alla fantastiska och ibland galna planer som planerades under kriget.

Operationerna, både allierade, tyska och japanska, presenteras i ungefärlig kronologisk ordning. Varje operation beskrivs på 2-3 sidor, några mer omfattande får längre beskrivningar.

En del av planerna kunde verkligen ha ändrat krigets förlopp. Tyskarna hade långt gångna planer på att destabilisera den brittiska och amerikanska ekonomin med hjälp av förfalskade pengar.

Här kan vi också läsa om allehanda invasionsplaner som aldrig förverkligades. Skandinavien, Sardinien, Madagaskar, Panamakanalen och många andra platser skulle invaderas.

Vi kan också läsa om de mordplaner som fanns beträffande alla ledarna på båda sidor. Det fanns tyska planer på att kidnappa påven. I boken läser vi också om alla supervapen som man på båda sidor planerade att ta fram. En del av dessa vapen var helt orealistiska.

Boken är rikt illustrerad och har ett praktiskt register. Extra intressant är att se bilder av de autentiska dokument som rör de olika planerna. Lättillgänglig och intressant, inte bara för andra världskrigs-fantaster.

Andra världskriget: Hemliga krigsplaner som aldrig blev av i bibliotekets katalog

Jägarens leende

Jägarens leende

Ulla-Lena Lundbergs bok ”Jägarens leende : resor i hällkonstens rymd” (Söderströms, 2010) handlar om hällkonst. Det är namnet på de hällmålningar och klippmålningar som finns på många platser runtom i världen. En del av hällmålningarna i Afrika är ca 10.000 år gamla.
Vi har också hällmålningar i Sverige. Fynd av dessa har gjorts i bl a Norrland, Bohuslän och Värmland. De har tillkommit under yngre stenålder.

Ulla-Lena Lundbergs bok är en reseskildring i både tid och rum. Vi får följa med på en resa till fynd av hällkonst i Afrika, Spanien och Frankrike. Dessutom tar en stor del av boken upp hällkonst i Sverige och Finland.

Det är också en personlig berättelse om författarens relation till sin nu avlidna syster Gunilla. De reste ofta tillsammans, och nu reser författaren själv. Boken har flera plan och det är en mycket suggestiv och personlig resa. Boken är även illustrerad med ett flertal fina foton.

Vi har begränsade kunskaper om de människor som skapade denna uttrycksfulla konst. Vad tänkte de? Hur levde de? Hur ska bilderna tolkas? Det här är spännande frågor och ingen har några säkra svar. Läs ”Jägarens leende” – en bok som tar dig med på en fascinerande resa.

Jägarens leende i bibliotekets katalog

%d bloggare gillar detta: