Dagsarkiv: 5 juni, 2012

Brunnsliv från förr

Sätra brunns krönika

Att dricka brunn var länge en hälsofrämjande sysselsättning. Brunnsorter växte fram i Sverige och dit åkte fint folk, och även en del allmoge, för att kurera sig. En av de mer kända brunnsorterna var Sätra brunn i Västmanland.

I magasinet hittade jag ”Sätra brunns krönika 1700-1915” av Petrus Tersmeden (Almqvist & Wiksell, 1916). Här kan man läsa om brunnslivet förr.

Sätra brunn ligger i Sala kommun. Källan ägdes från mitten av 1700-talet av medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Numera drivs källan av en ekonomisk förening som erbjuder rehabiliteringsverksamhet där. Mycket av den gamla brunnsbebyggelsen finns bevarad.

Det var år 1700 som man upptäckte att vattnet från Trefaldighetskällan i Sätra var järnhaltigt och innehöll kolsyra. I Tersmedens brunnskrönika går han igenom brunnens historia från dess förste intendent Carl Fredrik Below, som tillträdde 1701, till 1910-talet. Boken innehåller en hel del namn och diverse utdrag från samtida brev.

Här finns en hel del kul detaljer från det dagliga livet vid brunnen. Jämtlands biblioteks grundare, professor Carl Zetterström, vistades på Sätra 1801-1802. Från denna tid finns det en del schemainformation.

Klockan 05.30 varje morgon var det uppstigning. Man började dricka brunn redan vid 6-tiden. Under tiden drickandet pågick förekom musikunderhållning av harpospelare. Till vattnet åts pepparkakor, sockergryn m m. Man promenerade, kurtiserade etc fram till kl 8. Sedan var det bönestund. Därefter åktes det vagn och man klädde om till middagen kl 12. Det förekom kalla och varma bad. Kvällen kunde bli sen, ibland avslutades den vid 23-tiden med utvandring från Sätrabyn, kallad ”grötmarschen”.

Vissa tyckte att det var tråkigt på Sätra. Grevinnan Löwenhielm kallar Sätra ”det bedröfliga” och säger sig där ha upplevt ”de tre ohyggligaste dagarne i mitt lif” Men under hennes vistelse där förekom även ett dödsfall.

Det här är en fascinerande bok som erbjuder ett tittfönster in till en annan tid, där tempot och tänkandet var helt annorlunda. Något att fundera över nästa gång du öppnar en flaska mineralvatten.

Sätra brunns krönika i bibliotekets katalog

%d bloggare gillar detta: