Månadsarkiv: maj 2012

Berättelser från första världskriget

Om några år är det 100 år sedan första världskriget bröt ut. Denna europeiska jättekonflikt var en totalt omvälvande historisk händelse som satt sin prägel på hela vår tid. Förberedelserna för 100-årsminnet pågår på olika håll.

Webbportalen Europeana har tagits fram av EU. Det är en samlingsplats för ingångar till en mängd digitaliserat kultur- och arkivmaterial.
I en färsk artikel berättar Europeana om de program som anordnats i t ex Storbritannien och Tyskland tidigare i år, där människor ombetts att komma och ta med sig personliga minnessaker och föremål med anknytning till första världskriget. Ca 2000 personer har besökt dessa tillställningar.

En tysk tog med sig sin farfars Bibel, som räddade hans liv genom att den fångade upp en splitterskärva som annars hade passerat genom kroppen. I Preston, Storbritannien, presenterades ett maskinskrivet ögonvittnesmanuskript från slaget vid Somme.
En annan person tog med sig ett snidat träkrucifix, skapat av en rysk krigsfånge i Slovenien, och en besökare i München hade med sig ett vykort skrivet av Adolf Hitler.

Europeana: Extraordinary personal stories of World War I

Stadstornet

image

Just nu befinner jag mig i Norrköping på konferens. På vägen dit passerar jag Stadstornet. Det är ett klocktorn byggt ca 1750. Härifrån varnade man för brand.
Tornet är fristående från St Olai kyrka som ligger strax bakom. Den byggdes 1766 och ersatte då en tidigare, medeltida kyrka på platsen. I en av bodarna intill Stadstornet har man ett litet café med uteservering.

Fler bilder av Stadstornet hittar du i bloggens Flickr-bildgalleri.

Kinas ledare

Kinas ledare

2011 högtidlighöll Kina 100-årsdagen av sin revolution. Det tvåtusenåriga kinesiska kejsardömet störtades 1911. Därefter inleddes det moderna Kinas historia. Många hade stora förhoppningar på det nya samhället. Men istället för fred och välstånd följde inbördeskrig, invasioner och flera auktoritära regimer.
Hans Hägerdals ”Kinas ledare 1912-2012” (Historiska media, 2012) är den första boken på svenska som sammanfattar de senaste 100 årens kinesiska historia.

Att fokusera på ledarna är ganska logiskt med tanke på den hierarkiska uppbyggnaden av samhället Kina. De fyra stora ledarna beskrivs ingående i boken: Sun Yat-Sen, Chiang Kai-Shek, Mao Zedong och Deng Xiaoping. De senare ledarna har inta varit lika färgstarka som dessa fyra herrar. Den allra senaste perioden beskrivs ganska summariskt i slutet av boken. Tyngdpunkten ligger istället på 1900-talets första hälft.
Det blir en hel del personfokus, och vi får veta en hel del om ledarnas personliga egenheter, om deras relationer till varandra och till omvärlden och hur deras perioder av styre har betraktats av samtiden och i efterhand.

Här finns också ett flertal starka ögonvittnesskildringar som beskriver hur inbördeskrigen drabbade de enskilda människorna.

Författaren Hägerdal är Asienkännare och docent vid Linnéuniversitetet i Växjö. Han har tidigare skrivit ”Kinas historia” (2008) och ”Vietnams historia” (2005). Han skriver levande och lättillgängligt om den här dramatiska, och tidvis även kaotiska, perioden. En läsvärd och intressant skildring av Kinas 1900-tal.

Kinas ledare i bibliotekets katalog

Leonardo da Vincis anatomiska teckningar

Leonardo-utställning i London

Leonardo da Vincis geniala mångsidighet är välkänd.
Bland hans efterlämnade material finns mängder av anatomiska teckningar. Dagens experter menar att Leonardo var flera hundra år före sin tid när det gäller observation och förståelse av den mänskliga anatomin. Bland annat gjorde han den första korrekta och kända avbildningen av en mänsklig ryggrad.

BBC News har publicerat en intressant artikel där man jämför Leonardos teckningar från sent 1400-tal med dagens digitala 3D-bilder. Leonardos sinne för detaljer var fenomenalt.

Leonardo da Vinci : How accurate were his anatomy drawings?

Queen’s Gallery i Buckingham Palace i London öppnar i dagarna en utställning, där man kan se flera av Leonardos anatomiska teckningar. Detta är den största utställning av detta slag som någonsin visats. På utställningens webbplats finns en hel del bilder.

Leonardo : anatomist

Handskrift av Olof von Dalin

Hyllningsdikt av Olof von Dalin (detalj)

Jämtlands läns biblioteks äldsta samling kallas Zetterströmska biblioteket (efter bibliotekets grundare Carl Zetterström, 1767-1829). Här finns också en mindre del handskriftsmaterial.

Bland dessa handskrifter har vi en box med namnet ”Hyllnings- och gravskrifter”.
I denna ligger en mapp med hyllningsskrifter till Carl Gustaf Tessin (1695-1770).
Tessin var en av 1700-talets större svenska profiler – statsman, riksråd, greve, kulturpersonlighet. Hans konstsamling blev grunden till Nationalmuseum i Stockholm, och han var en av hattpartiets grundare.

En av hyllningstexterna i mappen är skriven av Olof von Dalin (1708-1763).
Han var författare och historiograf, och utgav 1732-34 den moraliska veckotidskriften Then swänska Argus, viktig i svensk språk- och litteraturhistoria.

Hyllningsdikten till Tessin heter ”Sonnet d. 4. Nov. 1739” och är skriven i Paris. Tessin var då svensk ambassadör i Paris och introducerade den unge Dalin i societetens salonger.

En bild av Dalins hyllningsdikt finns utlagd i bloggens Flickr-bildmapp.
Läs den och beundra Olof von Dalins vackra handstil!

%d bloggare gillar detta: