Dagsarkiv: 21 maj, 2012

Mat och krig

Mat och krig

Armémuseums årsböcker har alltid ett särskilt tema. 2012 års utgåva heter ”Mat och krig : Armémuseum årsbok 2012” (Armémuseum, 2012) och den är kopplad till en aktuell utställning där – ”Mat för en hel armé”, som öppnas i slutet av maj.

Genom historien har arméernas matförsörjning varit en stor logistisk utmaning. Ibland har detta kunnat avgöra utgången för hela fälttåg. I den här boken finns sju olika artiklar som belyser matproblemet ur skilda synvinklar.

Vi inleder med antiken. Hur löste greker och romare matförsörjningen för sina trupper?
Artikeln ”Svenska flottans livsmedelsproblematik under tre krig” beskriver de problem som svenska flottan stötte på under tre olika krig på 1500-, 1600- och 1700-talen och hur man försökte lösa dem.

Du kan läsa om hur 1600-talskonsten beskriver mat och matlagning i fält, och om hur ryssarna skötta försörjningen under ockupationen av Åland.
Från andra världskriget beskrivs hur Röda armén försörjde civilpersoner i Leningrad under den tyska belägringen, och här finns avslutningsvis en beskrivning av en svensk hjälpaktion för svältande fångar från koncentrationsläger.

De mest kända av skribenterna är Martin Hårdstedt, författare till flera böcker om Napoleontiden, och Richard Tellström, måltidsforskare som bl a medverkat i tv-serien ”Landet brunsås”.

Det här är en intressant och tankeväckande årsbok som berättar om ett ämne vi ibland funderar på men sällan läser om. Boken kan läsas helt fristående från Armémuseums utställning. Rikt illustrerad.

Mat och krig i bibliotekets katalog

%d bloggare gillar detta: