Dagsarkiv: 27 april, 2012

Svenska jätteträd

Svenska jätteträd

Så här i vårtider beundrar vi ibland alla de vackra träd vi kan se i vår omgivning. Sverige är ju ett skogsland och bland alla miljarder träd i vårt land finns även flera riktigt gamla träd. En del av dem är tusentals år gamla.
Per Östermans bok ”Svenska jätteträd och deras mytologiska historia” (Artbooks, 2001) är fascinerande läsning.

Folkliga föreställningar och myter kring träd är urgamla och långt äldre än kristendomen. I den här boken kan du läsa om kulten av träd och urskog, om trädavbildningar på hällristningar, om björnoffer och heliga träd.
Ännu i mitten av1900-talet förekom att man drog barn genom trädhål eller rotbågar för att bota rakitis, även kallad engelska sjukan. Denna sedvänja kallades trädsmörjning. Sjukdomen orsakas av brist på D-vitamin och ger ett försvagat skelett.

Som vi minns fann man på 1980-talet, vid arkeologiska utgrävningar under Frösö kyrka, rester av en stor björkstubbe och kring den en stor mängd djurben.Dessa djur hade med säkerhet varit upphängda i trädet. Kyrkan hade byggts över en hednisk offerlund.

Många lundar har försvunnit. När kristendomen kom såg man till att utplåna de gamla lundarna.

I boken finns en bild av en lund bestående av lindar som står på ett gravröse på Svanås säteri i Moheda, Småland. Den står på privat mark och kan vara en av de få lundar som överlevt.

I slutet av boken finns en lista över 77 svenska jätteträd med en beskrivning över var de finns. En ek i Norra Kvill, Småland, har en omkrets på över 14 meter!

En spännande bok som får oss att bli mer intresserade av träd än vad vi kanske var innan. Den är dessutom illustrerad med många fina foton.

Svenska jätteträd i bibliotekets katalog

%d bloggare gillar detta: