Dagsarkiv: 7 december, 2011

De första fotograferna

De första fotograferna

Idag går vi nästan allihop omkring med en kamerautrustad mobiltelefon i fickan. Vem som helst kan ta en bild när som helst. Men det fanns en tid då fotograferingskonsten var ny och hypermodern, och det bara var ett fåtal entusiaster som ägnade sig åt fotografi.

Om dessa svenska pionjärer handlar Björn-Axel Johanssons bok ”De första fotograferna : introduktionen av fotokonsten i 1840-talets Sverige” (Historiska media, 2005).

Fotokonsten är en uppfinning vars utbredning vi kan följa via tidningsannonser och annan dokumentation. Det var i januari 1839 som först Dagligt Allehanda och sedan Aftonbladet publicerade nyheten om den nya franska uppfinningen, som sedan lanserades stort i augusti samma år. Man hade lyckats fixera bilder från en camera obscura!
Det mekaniska i den fotografiska metoden, utan att en mänsklig hand behövde inverka, fascinerade samtiden. Redan till jul 1839 fanns översatta handböcker att köpa i Stockholm.

Daguerres teknik resulterade i en enda, unik bild som inte kunde reproduceras. Motivet framträdde ofta spegelvänt, men det fanns avancerad extrautrustning som gjorde det möjligt att även ta rättvända bilder.

De två franska fotopionjärerna som tillsammans gjorde fotokonsten möjlig hette Nicéphore Niepce (1765-1833) och Louis J M Daguerre (1787-1851). Det var Daguerre som hade presenterat den nya tekniken, som han namngav efter sig själv: Daguerrotypi (det var först senare som namnet fotografi blev vedertaget). Franska staten skänkte uppfinningen ”som gåva till mänskligheten” genom att med livränta friköpa patentet från upphovsmännen.


En tidig svensk daguerrotyp, ett av de första fotografierna av Stockholm.

Boken handlar om de svenska fotopionjärerna, vars tidiga bilder nästan inte alls finns kvar. En huvudperson är löjtnanten Lars Benzelstjerna (1808-80), som under årslånga resor spred fotokonsten över Sverige. Här möter vi Benzelstjerna på hans fotoresor. Sverige var under denna tid ett land i förvandling. Jordbrukslandets förvandling till industriland hade inletts.

En mycket intressant bok om fotohistoria och om svensk kulturhistoria.

De första fotograferna i bibliotekets katalog

%d bloggare gillar detta: