Dagsarkiv: 2 december, 2011

Brasiliens historia

Brasiliens historia

Brasilien är världens till ytan femte största land och världens åttonde största ekonomi. Här bor 192 miljoner människor. Ändå är Brasilien hos oss mest känt för sin sambafotboll och för karnevaler.

Det har hittills inte funnits någon heltäckande historisk översikt på svenska om detta väldiga land, men nu har boken ”Brasiliens historia” av Dag Retsö (Historiska media, 2011) utkommit.

Många tror att Brasilien är en blivande ekonomisk gigant. Landet är redan starkt inom områden som datateknik, vapenteknik och flygplanstillverkning. Hur känt är det bland svenskar att Brasilien var ett kejsardöme på 1800-talet?

1494 slöt Spanien och Portugal ett föredrag där man delade upp allt hittills upptäckt och oupptäckt land i intressesfärer. Därför kunde Portugal sedan göra anspråk på den del av Sydamerika som sedan kom att heta Brasilien. När européerna kom dit på 1500-talet fanns där inga stora riken som Inka och Maya. Ett träslag som kallades ”brasilträ” fick ge namn åt området.
Indianerna ville inte arbeta på portugisernas sockerplantager, så därför importerade man slavar från Afrika. Många indianer dog i sjukdomar och epidemier. Andra blev massakrerade eller förgiftade.

Kejsar Pedro I utropar Brasiliens självständighet 1822

Under 1800-talet blev Brasilien en självständig monarki. Kejsaren Pedro I utropade landets självständighet 1822. Monarkin störtades 1889 i en militärkupp, och sedan blev Brasilien en republik. 1964-85 hade en militärregim makten i Brasilien. Idag känner vi till brasilianska ledare som Lula da Silva och dagens kvinnliga president Dilma Rousseff.

Detta är en intressant bok om ett väldigt men ändå hos oss så relativt okänt land, fyllt av kontraster. Mycket positivt att det ges ut böcker om viktiga länders historia. Boken fyller en stor lucka.

Dag Retsö är doktor i Latinamerikastudier och ekonomisk historia vid Stockholms universitet.

Brasiliens historia i bibliotekets katalog

%d bloggare gillar detta: