Dagsarkiv: 15 november, 2011

Ett hus i Pompeji

Domus Pompeiana

År 79 e Kr fick vulkanen Vesuvius ett utbrott, och de båda romerska städerna Pompeji och Herculaneum gick under. Genom detta vulkanutbrott bevarades städerna under ett tjockt lager aska och pimpsten, och Pompeji är därmed den bäst bevarande antika staden.
Pompeji återupptäcktes på 1500-talet efter att ha legat i glömska under många sekler. Det var först 1748 som de första utgrävningarna inleddes. Den första tiden inriktade man sig mest på jakt efter skatter och konst, men senare övergick man till mer vetenskaplig arkeologi. Fram till idag har ca 75% av Pompeji grävts ut.

Stadens största kulturhistoriska värde ligger i de många bostadshusen, som ger oss en inblick i romarnas vardagsliv. Många unika fynd av inventarier och verkstäder har gjorts.

Numera har Pompejiforskningen blivit mer internationell. En forskargrupp inom Helsingfors universitet har sedan 2002 koncentrerat sig på studier av Marcus Lucretius patricierhus i Pompejis centrum, som grävdes fram redan 1846. I boken ”Domus Pompeiana : ett hus i Pompeji”  (Söderströms, 2008) sammanfattas denna forskning.

Marcus Lucretius var guden Mars offerpräst och medlem av stadsfullmäktige i Pompeji, och var alltså en viktig person i staden. Hans hus var stort och påkostat. Där fanns brunnar och vattenledningar.

I boken finns särskilda kapitel om Pompejis historia, om romerska byggnader och mycket annat. Särskild uppmärksamhet ägnas de många väggmålningarna i Marcus Lucretius hus, och rekonstruktionen av dem. Vardagsföremål och keramik har bevarats.

Boken visar på ett intressant vis hur man kan använda en enda byggnad i Pompeji för många olika sorters forskning på skilda sätt. Många illustrationer i färg.

Domus Pompeiana i bibliotekets katalog

%d bloggare gillar detta: