Dagsarkiv: 4 november, 2011

Alexander I

Alexander I

Häromåret högtidlighölls 200-årsminnet av Finska kriget 1808-09, då Sverige och Finland skildes åt efter 600 år och då Finland blev ett ryskt storfurstendöme. Den svenske kungen Gustav IV Adolf var den store förloraren i kriget och tvingades abdikera. Segraren i kriget, den ryske tsaren Alexander I (1777-1825), har inte uppmärksammats lika mycket (förutom i utställningen ”Härskarkonst” på Nationalmuseum 2010).

Nu finns en nyutgiven biografi om tsaren: ”Alexander I : kejsare och fosterland” av Torsten Ekman (Schildts, 2011).

Alexander I blev tsar 1801 och sedan Finland erövrats 1809 blev landet ett självstyrande storfurstendöme i Tsarryssland. Den traditionella bilden av Alexander I i Finland har varit positiv. Under ett känt tal vid lantdagen i Borgå 1809 sade tsaren att Finland nu upphöjts ”för framtiden bland nationernas antal”. Inledningsvis var tsaren en liberal reformivrare, men eftersom åren gick blev hans styre mer auktoritärt. Hela denna bild av Alexander I vill Torsten Ekman nyansera i boken.

Tsaren valde Gustav III:s förre medarbetare Gustav Mauritz Armfelt till sin närmaste rådgivare i frågor som rörde Finland. En del av boken handlar därför om Armfelt.
Under Alexanders regeringstid anfölls dessutom Ryssland av Napoleons trupper 1812.

Rytterporträtt av Alexander I

Alexander I är en på många sätt gåtfull härskare. Även hans död 1825 omges av mysterier. Enligt envisa, men troligen ogrundade, rykten skulle tsaren ha iscensatt sin egen död för att sedan i hemlighet leva som eremit under återstoden av livet. Allt som är känt kring detta kan vi också läsa om i boken.

Alexander I i bibliotekets katalog

%d bloggare gillar detta: