Dagsarkiv: 6 september, 2011

Sumererna

Sumer

Det var sumererna i Mesopotamien som skapade jordens första och äldsta högkultur. De uppfann skriftspråket i form av kilskriften. Världens första skönlitterära verk, eposet Gilgamesh, tillkom här.

Trots sumerernas stora betydelse finns det märkligt få aktuella böcker på svenska om deras kultur. Därför är det extra trevligt att läsa Erling Nilssons ”Sumer – vår högkulturs urhem” (Sahlgrens, 2009).

Sumererna hade en relativt avancerad samhällsorganisation med en stark kungamakt. Framväxten av konstbevattning var viktig för deras kultur.
Sumerernas språk har hittills inte kunnat förbindas med någon annan känd språkgrupp. Forskarna tvistar om sumererna hörde till de första bofasta i området eller om de invandrade dit.

Området Sumer bestod av ett antal stadsstater. Den största sumeriska staden var Uruk. Andra viktiga städer var t ex Ur, Lagash och Nippur. De äldsta kända texterna, skrivna på lertavlor, härrör främst  från administrationen av gudinnan Inannas tempel i Uruk. Varje stadsstat i Sumer hade sin egen huvudgud, som dyrkades i stadens viktigaste tempel.

Sumer” är en ur-trevlig och ganska lättläst bok. Sparsamt illustrerad.

Sumer i bibliotekets katalog

%d bloggare gillar detta: