Dagsarkiv: 26 maj, 2011

Skuldbördan

Skuldbördan

Vilken skuld och vilket ansvar har vi för historiska handlingar?
Ian Buruma
vill i boken ”Skuldbördan” (2010) jämföra hur man i Japan respektive Tyskland hanterat dessa frågor efter andra världskriget.

Uppgörelsen med 1900-talshistorien har kommit olika långt i Tyskland och Japan.
Den traditionella bilden är att Tyskland har en skuldkultur som innebär bot och bättring, vilket gör tyskarna angelägna att verkligen reda ut, medan Japan har en skamkultur och gärna håller tyst om egna ogärningar. Buruma tror inte på denna förklaring och reser runt i olika länder för att tala med forskare, politiker, överlevare och andra. Vissa är ärliga, medan andra är kreativa när de vill undvika ansvarsfrågan. Vem ska bära skuldbördan?

Ian Buruma är professor i mänskliga rättigheter och journalistik vid Bard College i New York.

Burumas bok utgavs redan 1994, men har översatts till svenska först nu. Den har ett nyskrivet förord av författaren. En intressant reportagebok.

Skuldbördan i bibliotekets katalog

%d bloggare gillar detta: