Dagsarkiv: 16 maj, 2011

Isländskt

Islands historia i korta drag

I Sverige har vi ibland bristfällig kunskap om våra nordiska grannländers historia.
Ta exempelvis Island. Vad vet den genomsnittlige svensken om Islands historia?
Tja, kanske vikingatiden och Snorre, filmcitatet ”Tungur knivur” och sedan Islands nutida ekonomiska kris.

Islands historia är så klart mycket mera än så. Den sträcker sig över mer än 1100 år.
”Islands historia i korta drag” (2010) av Gunnar Karlsson är en modern och smidig introduktion. På bara 79 sidor lyckas Karlsson sammanfatta det väsentliga.

Här får vi t ex veta att Island klarade sig undan pesten på 1300-talet, men istället drabbades av en annan pestepidemi på 1400-talet, då hälften av befolkningen dukade under. Den epidemin kan inte ha spridits med råttor, eftersom råttan inte kom till Island förrän på 1700-talet.

Man önskar att fler länder kunde få sin historia sammanfattad på ett lika lättillgängligt sätt som Island får i den här boken.

Islands historia i korta drag i bibliotekets katalog

%d bloggare gillar detta: